SOLDIERS - Rady,typy,triky

Nejake tie rady pre zaujemcou airsoftu, military a hajzlikov co nemaju radi svoje rúcky

Výbušniny

 

Tenisák

Zoberte tenisák spravte do neho dieru (nie moc velkú). Potom si zožente zápalky-vela zápaliek (najlepšie tie co sa zapália o cokolvek) oškriabte z nich hlavicky :-)) a natlacte ich do tenisáku, aby bol uplne plný. Môžete pridat aj pár kamienkov. Ked budete hotový dieru poriadne prelepte páskou. A teraz si už len nájdite vhodnu stenu a hodte. Hlavne s ním nehrajte tenis!!!

Bomba z umelého hnojiva

Zloženie: Noviny

Vata

Nafta

Umelé hnojivo (s obsahon KNO3)

Spravte z novín kornút, a naplnte ho hnojivom. Navrch položte vatu a namocte ju v nafte. A teraz utekajte tak rýchlo ako viete.


 

Strelný prach

Zloženie: Dusicnan draselný (KNO3) - 75%

Síra - 10%

Drevené uhlie - 15%

Každú z látok dokonale pomelte na jemný prášok a potom ich zmiešajte. A máte hotový strelný prach Ak chcete zvýšit horlavost môžete ho namocit, najlepšie do alkoholu alebo benzínu, prípadne inej podobnej horlaviny a nechajte ho znova vyschnút. Potom to znova pomelte a preniešajte, môžete to zopakovat aj viac krát.

Nitrocelulóza

Zloženie: 2 diely Kyseliny Sírovej (H2SO4)

1 diel Kyseliny Dusicnej (HNO3)

vata, alebo iná celulóza (cistá)

suché piliny (z listnatých stromov)

riedidlo


1, Kyseliny musia byt koncentrované, takže pozor bude sranda. Kyseliny opatrne zmiešame, a opatrne zahrievame v horúcej vode.
2, Ked sme zmes zohriali asi tak na 40 - 50 stupnov, opatrne do nej zacneme vmiešavat vatu, prip. inú celulózu.
3, Po premiešaní, vata jemne zožlkne asi po 10 min miešania zlejeme kyseliny a zneutralizujemme hydroxidom (draselný, sodný) a kludne vysušíme, zvyšný prach po kyselinách sa môže spálit. Vatu tiež vysušíme, avšak dávame obrovský pozor, lebo od chvíle ako trocha oschne je silne výbušná. Takže, vatu zásadne nesušíme u babky na peci, alebo na slnku.
4, Po usušení vaty, teraz uz tzv. nitrocelulózy (pozor vybuchuje aj samotrením, nárazom, iskrou a zvýšenou teplotou), môžeme ju rozpustit v rozpúštadle, dostaneme tak skoro neškodnú zmes, ktorú pomiešame so suchými pilinami.
5, Necháme vyprchat riedidlo a táto zmes už nieje taká nebezpecná, táto je odpalitelná iskrou, alebo plamenom.


T.N.T

1. Zoberte dve nádoby. V prvej pripravte roztok zo 76% kyseliny sírovej, 23% kyseliny dusicnej a 1 percenta vody. V inej nádobe, si pripravte další roztok z 57% kyseliny dusicnej a 43% kyseliny sírovej (Je udávaný vahový pomer).

2. Desat gramov z prvého roztoku nalejte do prázdnej nádoby a nádobu vložte do ladovej kúpele.

3. Pridajte desat gramov toulénu, a pár minút miešajte.

4. Vyberte nádobu z ladu a pomaly zohrievajte na 50 stupnov C. Pocas zohrievania roztok neustále miešajte.

5. Pridajte pätdesiat gramov kyseliny z prvej nádoby a udržujte teplotu 50 stupnov C nasledujúcich desat minút. Na hladine sa zacne tvorit olejová tekutina.

6. Po 10 alebo 12 minútach vložte roztok opät do ladu a ochladzujte ho na 45 stupnov C. Ked dosiahnete túto teplotu olejová tekutina zacne klesat a usádzat sa na dne nádoby. Ked sa usadí odoberte zvyšnú kyselinu injekcnou striekackou.

7. Do mastnej tekutiny pridajte 50 gramov kyseliny z prvej nádoby, zatial co budete roztok pomaly zohrievat na 83 stupnov C. Ked dosiahnete túto teplotu udržujte ju polhodiny.

8. Potom umiestnite nádobu z rostokom opät do ladu a ochladzujte na 60 stupnov C a opät udržujte túto teplotu celú polhodinu. Potom zase odoberte kyselinu striekackou a nechajte len olejovú tekutinu na dne.

9. Olejovú tekutinu zacnite pomaly zohrievat na 80 stupnov C. Pocas zohrievania pridajte do olejovej tekutiny 30 gramov kyseliny sírovej. Teplotu musíte zvišovat naozaj velmi pomaly a opatrne.

10. Ked dosiahnete požadovanú teplotu pridajte 30 gramov roztoku z druhej nádoby. Zvýšte teplotu z 80 stupnov C na 104 stupnov C a udržujte ju tri hodiny.

11. Po uplinutí troch hodín ochladte zmes na 100 stupnov C. Túto teplotu udržujte polhodiny.

12. Po tejto polhodine vyberte olejovú tekutinu z kyseliny a preperte v horúcej vode.

13.Zatial co ho budete miešat zacne T.N.T tvrdnút.

14.Ked zacne tvrdnút pridajte do nádoby studenú vodu, T.N.T sa vyzráža ho hrudiek.

POZNÁMKA: Uvádzaná teplota je presná, a musí sa dodržat. Neodhadujte ju, radšej si kúpte kvalitný teplomer! Inak s vás už moc nenájdu :-)


Výbušná ortut

Zloženie: Ortut

Kyselina dusicná - 65 precentná

Ethylalkohol(lieh) - 90 percentný

Za mierneho zohrievania rozpustite 1 gram ortuti v 10-tich gramoch kyseliny dusicnej. Roztok zohriaty na 55 stupnov C nalejte do nádoby z objemom minimálne 250ml, v ktorej už mámte 8ml 90%-ného liehu. Za 5 až 25 minút zacne prebiehat reakcia, ktorá sa prejavuje unikaním bielych a hnedých výparov. Tie výpary sú pekný shit, tak to robte radšej vonku. Ak prebieha reakcia príliš rýchlo môžete pomaly pridat trochu liehu. Po skoncení reakcie nechajte zmes ešte 30 minút odstát. Výbušná ortut sa vylúci vo forme šedých ilickovitých kryštálov. Prilejte asi 10ml vody a roztok nad kryštálmi zlejte. Ak sú kryštály velké treba ich pod vodou opatrne rozdrobit. Kryštály prefiltrujte cez filtracný papier a prepláchnite vodou. Nakoniec prepláchnite kryštály asi 5ml alkoholu. Výsledný produkt nechajte vysušit (dúfam že to nebudete sušit v mikrovlnke, alebo na kachliach).

Tetramethylendiperoxiddikarbamid

Zloženie: 30%-ný formaldehyd

mocovina

32%-ný peroxid vodíka

Rozpustite 10g na jemno rozdrvenej mocoviny v 20ml 30 percentného formaldehydu. Pri teplote 5-10 stupnov C pridajte 15ml 32 percentného peroxidu vodika a nechajte reagovat 5 hodín. Vylúcený biely kryštalický prášok prefiltrujte a prepláchnite ladovou vodou. Dokonale vysušte. Táto látka je dost stabilná , len ju musíte skladovat v tme.

Hexamethylentriperoxodiamin - HMTD

Zloženie: hexamethylentetramin (urotropín, hexamín)

peroxid vodíka 30%

kyselina citrónová

Do nádoby dajte 10ml peroxidu vodíka v dalších 30ml rozpustite 10 gramov rozdrveného hexamethylentetramínu. Ochladte roztok ponorením na 30 minút do nádoby so studenou vodou. V dalších 5éml peroxidu rozpustite 20 gramov kyseliny citrónovej. Zmiešajte roztoky a chladte ich ponorením do nádoby zo studenou vodou dalších 30 minút. Potom nádobu prestante chladit a nechajte ju v izbovej teplote. HMTD sa vylúci za 8 až 24 hodín vo forme bielich kryštálov. Prefiltrujte kryštály, prepláchnite ich v 60ml vody a nechajte ich uschnút pri izbovej teplote.

Jododusík

Zloženie: Jód

Amoniak (cpavok)

1 gram jódu rozdrtíme a dáme ho do 25ml 25 percentného roztoku amoniaku. Vznikne cierna zrazenina, ktorú prefiltrujeme cez filtracný papier a premyjeme malým množstvom vody. Dávajte si pozor, aby vám jododusík nevyschol na filtracnom papiery (ked je suchý vybuchuje aj pri najmenšom dotyku). NIKDY HO NENECHAJTE VYSCHNÚT PRI MANIPULÁCII! Mokrý jododusík položte na neaké miesto a nechajte ho uschnút. Potom už stací najmenší dotyk a vybuchne to. Pri výbuchu vzniká jód, ktorý zašpiní všetko na okolí, nerobte to v obývacke. Kedže amoniak hrozne smrdí robte to radšej vonku.

Cyklický triperoxid acetónu

Zloženie: acetón

10-12%ný peroxid vodíka

5ml acetónu a 20ml 10 percentného peroxidu necháme pri izbovej teplote (asi 25 stupnov celzia) v nádobe uzatvorenej vatou reagovat 5 dní. Triperoxid sa vylúci vo forme bieleho prášku. Táto látka je velmi výbušná, reaguje na trenie, ohen, náraz a statickú elektrinu.

 
Airsoft and Military